Ταξιδιωτική Ασφάλιση με την Ευρωπαϊκή Πίστη

 

 

 

  • Καλύπτει την απώλεια ζωής και την ανικανότητα.
  • Τα Ιατροφαρμακευτικά έξοδα εντός / εκτός νοσοκομείου, όπως και οι Ανικανότητες,  καλύπτονται μόνο εξ αιτίας ατυχηματικών περιστατικών.
  • Οι αποζημιώσεις καταβάλονται απολογιστικά. Δηλαδή προσκομίζονται στην εταιρεία τα παραστατικά με τον φάκελο του ιατρικού ιστορικού και μετά ακολουθεί η αποζημίωση.
  • Το πλεονέκτημα των προγραμμάτων είναι οτι καλύπτουν ταξίδια και στο εσωτερικό.

 

Σχετικά Θέματα:
----------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεργάτες


maAEDAKlogoPOLARIS0pir_logoEurel

Η αναδημοσίευση (ολική ή μερική), η περιληπτική αναπαραγωγή, η κατά παράφραση ή διασκευή των κειμένων που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο  (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοστατικό, ηχογράφησης ή άλλο): ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ άνευ προηγουμένης γραπτής αδείας του διαχειριστού του www.travelsafe.gr  σύμφωνα με τη κείμενη  Ελληνική νομοθεσία και τους εν Ελλάδι ισχύοντες νόμους του διεθνούς δικαίου.