Τα Δικαιώματα μας στα Πλοία

Παραθέτω το άρθρο της κυρίας Δώρας Σγάρτσου  από το Travel Daily News

Ελληνικό Κέντρο Καταναλωτή

Τα δικαιώματα καταναλωτών που ταξιδεύουν με πλοίο από το ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ.
Ιούνιος 2008

Ενόψει των καλοκαιρινών αποδράσεων, το ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ. (Ελληνικό Κέντρο Καταναλωτή) συμβουλεύει τους καταναλωτές επιβάτες, οι οποίοι ταξιδεύουν με πλοία, να διεκδικούν τα παρακάτω δικαιώματά τους:
1.    Δεν επιτρέπεται η αναγραφή επί του εισιτηρίου και επί της απόδειξης μεταφοράς οχημάτων, όρων που δεν έχουν εγκριθεί από το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
2.    Απαγορεύεται η έκδοση εισιτηρίων εντός των επιβατικών πλοίων . Επιτρέπεται η έκδοση συμπληρωματικού εισιτηρίου, με αναφορά στο αρχικό εισιτήριο λόγω αλλαγής θέσης ή ανακριβών στοιχείων στο αρχικό εισιτήριο.
3.    Εάν δεν ταξιδεύσετε λόγω δική σας ευθύνη, χάνετε το εισιτήριο.
4.    Σε περίπτωση καθυστέρησης του απόπλου του πλοίου και παρατεινόμενης της καθυστέρησης αυτής, ο καταναλωτής, δικαιούται σε δήλωση υπαναχώρησης, να δηλώσει δηλαδή, ότι δεν επιθυμεί να ταξιδεύσει, ζητώντας την επιστροφή του ναύλου.
5.    Ο καταναλωτής - Επιβάτης έχει το δικαίωμα να μεταφέρει αποσκευές, το βάρος και ο όγκος των οποίων καθορίζονται στο πίσω μέρος του εισιτηρίου. Εφόσον ο επιβάτης παραδώσει τις αποσκευές για φύλαξη, σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης, υπεύθυνος είναι ο πλοίαρχος και το πλήρωμα του πλοίου. Ο επιβάτης -καταναλωτής δικαιούται αποζημίωσης, το ανώτατο όριο της οποίας είναι 733,67 ευρώ ανά μονάδα ή δέμα. Για να εισπράξει την αποζημίωση ο καταναλωτής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι, η δήλωση του περιεχομένου και της αξίας των αποσκευών που παραδίδει προς φύλαξη.
6.    Η άρνηση κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων, από τους υπεύθυνους κατά λιμένα ναυτικούς πράκτορες και τα τρίτα πρόσωπα που νομιμοποιούνται να εκδίδουν εισιτήρια, με την αιτιολογία ότι έχει καλυφθεί, ο αριθμός θέσεων, εάν διαπιστωθεί ότι αυτό δεν ισχύει, πρέπει να το καταγγείλετε στις κατά τόπους λιμενικές αρχές, για την επιβολή διοικητικών προστίμων.

Τήρηση Αγορανομικών διατάξεων.


1.    Πρέπει να υπάρχουν αναρτημένοι τιμοκατάλογοι σε εμφανή σημεία, στους οποίους αναγράφονται με ευκρίνεια όλα τα προσφερόμενα είδη και οι τιμές διάθεσή τους.
2.    Απαγόρευση διάθεσης στους καταναλωτές προϊόντων που έχει παρέλθει η ημερομηνία τελικής κατανάλωσής τους ή χωρίς αναγραφή ενδείξεων (ημερομηνία τελικής κατανάλωσης, στοιχεία παρασκευής κλπ).
3.    Απαγόρευση μερίδων φαγητού με μη επιτρεπόμενα υλικά και είδη.
4.    Έκδοση αποδείξεων ταμειακής μηχανής με τις αναγραφόμενες στους τιμοκαταλόγους τιμές.

Από 7% - 20% ακριβότερα τα κυλικεία από πέρσι σε αναψυκτήρια πλοίων, αεροδρομίων και αρχαιολογικών χώρων

Οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν φέτος τα προϊόντα διατίμησης σε κυλικεία πλοίων, αεροδρομίων, αρχαιολογικών χώρων, νοσοκομείων, αθλητικών χώρων και ΟΣΕ ακριβότερα, σε σχέση με πέρσι κατά 7-20%.

Ακόμη θα πρέπει να γνωρίζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους για τα είδη που προσφέρουν τα κυλικεία και τις ανώτατες τιμές τους. Οι ανώτατες τιμές πώλησης αφορούν όρθιους και όχι καθήμενους πελάτες, προς τους οποίους παρέχονται υπηρεσίες (παραγγελίες για σερβίρισμα από σερβιτόρους). 

 

Συνεργάτες


pir_logoAEDAKlogoEurelPOLARIS0ma

Η αναδημοσίευση (ολική ή μερική), η περιληπτική αναπαραγωγή, η κατά παράφραση ή διασκευή των κειμένων που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο  (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοστατικό, ηχογράφησης ή άλλο): ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ άνευ προηγουμένης γραπτής αδείας του διαχειριστού του www.travelsafe.gr  σύμφωνα με τη κείμενη  Ελληνική νομοθεσία και τους εν Ελλάδι ισχύοντες νόμους του διεθνούς δικαίου.