Ομαδική Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Μπορώ να προσφέρω προγράμματα και λύσεις για τη κάλυψη της πελατείας σας:

  • Για "κλειστά"groups, είτε για "ανοιχτά" βασιζόμενα σε τακτικές προγραμματισμένες αναχωρήσεις.
  • Για προγραμματισμό Μαθητικών / σχολικών εκδρομώνς. Διαθέτω know how που μπορεί να καλύψει κάθε ανάγκη και όγκου εργασιών.
  • Κάλυψη incoming πελατείας
  • Πληροφόρηση και κάλυψη των individual πελατών σας, όπου κι αν πηγαίνουν, όσο κι αν διαρκεί το ταξίδι τους, όσο μεγάλοι κι αν είναι ηλικιακά.
  • Κάλυψη συνέδρων στην ημεδαπή και την αλλοδαπή
  • Κάλυψη ημερησίων εκδρομών 

Το menu είναι προσβάσιμο μόνο στους εξουσιοδοτημένους ταξιδιωτικούς πράκτορες - χρήστες.

Παρακαλώ επικοινωνείστε για μία επίσκεψη στο χώρο σας. 

Λύσεις για όλες τις ανάγκες: Από το πιό απλό στο πιό σύνθετο πρόγραμμα, από το πανάκριβο στο φθηνότερο.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ για την ταξιδιωτική ασφάλιση σχολικών εκδρομών

---------------------
Σχετικά Θέματα:

 

 

 

 
 

Συνεργάτες


pir_logoAEDAKlogoEurelmaPOLARIS0
Better View With