Ομαδική Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Μπορώ να προσφέρω προγράμματα και λύσεις για τη κάλυψη της πελατείας σας:

  • Για "κλειστά"groups, είτε για "ανοιχτά" βασιζόμενα σε τακτικές προγραμματισμένες αναχωρήσεις.
  • Για προγραμματισμό Μαθητικών / σχολικών εκδρομώνς. Διαθέτω know how που μπορεί να καλύψει κάθε ανάγκη και όγκου εργασιών.
  • Κάλυψη incoming πελατείας
  • Πληροφόρηση και κάλυψη των individual πελατών σας, όπου κι αν πηγαίνουν, όσο κι αν διαρκεί το ταξίδι τους, όσο μεγάλοι κι αν είναι ηλικιακά.
  • Κάλυψη συνέδρων στην ημεδαπή και την αλλοδαπή
  • Κάλυψη ημερησίων εκδρομών 

Το menu είναι προσβάσιμο μόνο στους εξουσιοδοτημένους ταξιδιωτικούς πράκτορες - χρήστες.

Παρακαλώ επικοινωνείστε  για μία επίσκεψη στο χώρο σας. 

Λύσεις για όλες τις ανάγκες: Από το πιό απλό στο πιό σύνθετο πρόγραμμα, από το πανάκριβο στο φθηνότερο.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ για την ταξιδιωτική ασφάλιση σχολικών εκδρομών

---------------------
Σχετικά Θέματα:

 Οργανωμένα Ταξίδια & Τα Δικαιώματα του Καταναλωτή

 

 

 
 

Συνεργάτες


POLARIS0AEDAKlogomapir_logoEurel

Η αναδημοσίευση (ολική ή μερική), η περιληπτική αναπαραγωγή, η κατά παράφραση ή διασκευή των κειμένων που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο  (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοστατικό, ηχογράφησης ή άλλο): ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ άνευ προηγουμένης γραπτής αδείας του διαχειριστού του www.travelsafe.gr  σύμφωνα με τη κείμενη  Ελληνική νομοθεσία και τους εν Ελλάδι ισχύοντες νόμους του διεθνούς δικαίου.