Ανεξάρτητες Αρχές
  Σύνδεσμος
  Link   Συνήγορος του Καταναλωτή
Ανεξάρτητη Αρχή. Υπάγεται στο ΥΠΑΝ. Λειτουργεί ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών
 

Συνεργάτες


maEurelAEDAKlogoPOLARIS0pir_logo
Better View With