Φορείς: Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας & Καταναλωτών
Σύνδεσμοι Φορείς της ελληνικής ταξιδιωτικής βιομηχανίας και ενώσεις καταναλωτών
  Σύνδεσμος
  Link   Ε.Ο.Τ.
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
  Link   ΗΑΤΤΑ
HELLENIC ASSOCIATION OF TOURIST & TRAVEL AGENCIES
  Link   Γενική Γραμμματεία Καταναλωτή
Τηλ 1520 Πλατεία Κάνιγγος - Αθήνα
  Link   Συνήγορος του καταναλωτή
Συνήγορος του καταναλωτή - Ανεξάρτητη αρχή
  Link   ΙΝΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
  Link   Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ
ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ - Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  Link   ΚΕ.Π.ΚΑ
Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών
 

Συνεργάτες


maAEDAKlogoPOLARIS0pir_logoEurel

Η αναδημοσίευση (ολική ή μερική), η περιληπτική αναπαραγωγή, η κατά παράφραση ή διασκευή των κειμένων που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο  (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοστατικό, ηχογράφησης ή άλλο): ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ άνευ προηγουμένης γραπτής αδείας του διαχειριστού του www.travelsafe.gr  σύμφωνα με τη κείμενη  Ελληνική νομοθεσία και τους εν Ελλάδι ισχύοντες νόμους του διεθνούς δικαίου.